Strona główna
Stanisław Szczyciński/Bornus Consort/Camerata Vistula
Rok 2009
CD
Mikroklimat 006

Pasja wg św. Jana skomponowana przez Stanisława Szczycińskiego. Barokowa forma napełniona współczesną treścią muzyczną.Słowa Pasji, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana są całkowicie wierne swojemu źródłu. Jedynie do czterogłosowych chorałów a capella kompozytor napisał swoje teksty będące komentarzami i osobistymi refleksjami związanymi z Męką Pańską.
Kompozytor wykorzystując barokową formę Pasji z recitativami, ariosami, z udziałem kwintetu smyczkowego, napełnił ją współczesną treścią muzyczną używając niespotykanych w muzyce pasyjnej środków ekspresji.
W recitativach ewangeliście (Robert Pożarski) towarzyszy fortepian elektryczny Fendera wykorzystując dysonansową harmonię o korzeniach jazzowych. W partiach wokalnych słychać dawne techniki wokalne, wpływ Chorału Gregoriańskiego, melizmatycznych śpiewów greckich. Kwintet smyczkowy (Camerata Vistula) ostrym brzmieniem podkreśla dramatyzm akcji, ale również daje podstawę konsonansowym, melodyjnym, emanującym spokojem i siłą determinacji partiom Jezusa (Mirosław Borczyński).Formę Pasji uzupełniają dwa utwory instrumentalne i pięć pieśni czterogłosowych a capella (Bornus Consort), które wzorem chorałów w pasjach barokowych stanowią miejsca oddechu w intensywności opowieści i są osobistym komentarzem kompozytora, współczesnym odniesieniem do zdarzeń sprzed 2000 lat.
Do płyty dołączona jest książeczka ze zdjęciami autorstwa Jacka Eberta z cyklu inspirowanego Pasją, zatytułowanego Krzyże Dnia Powszedniego.

 
Pasja wg Świętego Jana
czas
mp3
1.
Ogród Oliwny - kwartet smyczkowy
3'26
2.
Pojmanie Jezusa
4'42
3.
Przez ofiarę modlitwy w Ogrójcu - pieśń
4'14
4.
Przed Annaszem, zaparcie się Piotra
6'52
5.
Skoro Piotr się zaparł Ciebie - pieśń
3'51
6.
Przed Piłatem
1'26
7.
Przeznaczenie - kwartet smyczkowy
2'34
8.
Przesłuchanie
1'17
9.
Królestwo moje nie jest z tego świata
2'08
10.
Nie tego, lecz Barabasza
2'28
11.
Czy nie byłem jednym spośród nich? - pieśń
3'10
12.
Oto człowiek
4'35
13.
Wyrok
1'16
14.
Odkupiłeś nasze winy - pieśń
3'45
15.
Ukrzyżowanie
1'54
16.
Rozdzielenie szat
1'24
17.
Testament z krzyża
2'01
18.
Lament Maryi - pieśń
3'45
19.
Śmierć Jezusa
1'27
20.
Przebicie serca
3'18
21.
Złożenie do grobu
2'55
22.
Jak wielka Twoja miłość!
2'49