Dodano - 30 maja 2015

30 maja 2015 Bornus Consort śpiewa w Magnuszewie Więcej

3o maja w kościele w Magnuszewie Bornus Consort zaśpiewał koncert złożony ze śpiewów liturgicznych w ramach festiwalu Korona Mazowsza


Dodano - 20 maja 2015

23 maja 2015 Mikroklimat gra na festiwalu Pod Słońce w Jamnej Więcej

 

23 maja Mikroklimat zagra na festiwalu piosenki turystycznej Pod Słońce. Festiwal ten odbywa się corocznie w Jamnej.


Dodano - 20 maja 2015

3 maja 2015 Spotkanie z Pieśnią w Zalesiu Górnym Więcej

 

3 maja odbyło się XXI Spotkanie z Pieśnią poświęcone rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Pogoda dopisała, zebrała się spora grupa Zalesian i gości. Jak zwykle ogromnie ciekawą gawędę wygłosił profesor Grzegorz Nowik, a akompaniował Stanisław Szczyciński.


Dodano - 20 maja 2015

2 maja 2015 Mikroklimat śpiewa w Mrozach Więcej

 

2 maja na stadionie w Mrozach odbyła się impreza ułańska, a wspólne śpiewanie piosenek ułańskich animował zespół Mikroklimat.