Strona główna
Jerycho
Rok 2016
CD
Mikroklimat 011

Nagranie live koncertu zespołu Jerycho z Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu. Mocny, męski śpiew nawiązujący do tradycji ludowej daje niespotykaną jakość dowodząc, że muzyka z odległych czasów może zabrzmieć bardzo atrakcyjnie dla współczesnego słuchacza. Płytę ubarwiają akompaniamenty wykonywane przez Bartosza Izbickiego na fisharmonii, portatywie, wirginale i gęślach.

Koncert odbył się 25 sierpnia 2015 roku, a muzyka zaprezentowana na nim to śpiewy polskie i łacińskie głównie z pierwszej połowy XVI wieku pochodzące z tradycji bernardyńskiej i przygotowane przez lidera zespołu będącego równocześnie doktorem muzykologii, Bartosza Izbickiego.

Zespół Jerycho zaśpiewał w składzie:

Maciej Królikowski, Wawrzyniec Dąbrowski, Marius Peterson, Paweł Szczyciński, Rafał Grozdew, Stanisław Szczyciński, Bartosz Izbicki (kierownictwo, fisharmonia, portatyw, wirginał, gęśle)

Gościnnie w koncercie wzięli udział:
Piotr Wawrzkiewicz (lira korbowa, nr 1, 3) i Bractwo Różanego Wianka z Jarosławia (nr 1-4) oraz Karol Komenda i Marcin Szaciłowski (nr 1-4, 8 i 15).
***

Słowo Bartosza Izbickiego na temat utworów prezentowanych na płycie:

Laudario Polonico
dziedzictwo laudy franciszkańskiej w Polsce

Podczas koncertu, który miał miejsce na Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu w sierpniu 2015 roku, przedstawiona została muzyka z dwóch zachowanych nabożeństw maryjnych z kręgu polskich bernardynów z pierwszej połowy XVI wieku.
Pierwsze z nich rozpoczęliśmy inwokacją Zacznijcie wargi nasze z Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, które do dziś są śpiewane w większości polskich kościołów. Następnie zaśpiewaliśmy obszerny fragment Psalterium Beatissimae ac Gloriosissimae Virginis Mariae – nabożeństwa składającego się ze 150 zwrotek rozpoczynających się słowem “Zdrowaś” (org. Ave), z których każda nawiązuje do kolejnego psalmu. W polskiej wersji podzielone jest ono na trzy pieśni po 50 zwrotek, których unikalny zapis wraz z melodiami znajduje się w bernardyńskim rękopisie ms. R 19 z ok. 1540 roku. Nabożeństwo to nie zyskało większej popularności i nie przetrwało w tradycji ustnej, ani śpiewnikowej, jednak stanowi ważne świadectwo swojej epoki. Wykonamy fragmenty wszystkich pieśni. Zaprosiliśmy do udziału zaprzyjaźnionych śpiewaków z Jarosławia i Białegostoku.
2. Zdrowaś Panno drzewo płodne – melodia przypominająca średniowieczny hymn
3. Zdrowaś cicha oliwo miłości – melodia ludowa, w której pobrzmiewają zwroty „mazurkowe”
4. Zdrowaś czasu onego – melodia przywodząca na myśl kolędę, z wyraźnym, trocheicznym rytmem.

Drugim elementem koncertu był obszerny fragment Koronki brata Seweryna z Kobylina – nabożeństwa zapisanego początku XVI wieku w rękopisie 1361 z Publicznej Biblioteki Miejskiej im. Raczyńskich w Poznaniu. Wykonamy fragmenty następujących utworów:
6. Angelus ad Virginem – abecedariusz (zwrotki rozpoczynają się kolejnymi literami alfabetu)
7. Salve, sancta parens, omni nevo carens – pierwsze litery kolejnych zwrotek układają się w akrostych: Stanislaus
8. Cum autem venissem – popularna lauda Johannesa de Quadris w układzie trzygłosowym
9. Bądź wiesioła Panno czysta (polskie tłumaczenie pieśni o siedmiu radościach Maryi)

W trzeciej części koncertu zabrzmiały utwory wcześniejsze i późniejsze niż te, które usłyszeliśmy do tej pory. Najpierw wykonaliśmy ludową pieśń o siedmiu boleściach Maryi z towarzyszeniem portatywu Witaj, Matko uwielbiona (10), a następnie jedyną kompozycję liturgiczną w programie, czyli XV-wieczne Alleluja z wersem Ab arce siderea i prosulą Ait illa sum ancilla (11) z Krakowa. Prosula ma formę piosenki, której melodia była użyta z różnymi łacińskimi tekstami w kilku krakowskich rękopisach liturgicznych z XV i XVI wieku. Następnie zaśpiewaliśmy utwory z rękopisu “Kras 52” z poł. XV wieku, które Mirosław Perz uznał za laudy, a więc: Salve thronus Trinitatis (w cantus firmus piosenka – 12) i Christicolis fecunditas (13).
Na koniec wykonaliśmy łaciński utwór Tota pulchra es Maria (14) zapisany przez J. Surzyńskiego w 1908 roku oraz powszechnie śpiewaną do dziś pieśń-antyfonę Pod Twoją obronę (15) używając quasi-improwizowanej polifonii.

Bartosz Izbicki

JERYCHO – zespół wokalny posługujący się tradycyjnym idiomem śpiewu liturgicznego. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie stosując improwizowaną polifonię zaadoptowaną przez Bartosza Izbickiego. Kreując nową przestrzeń muzyczną wokół dawnego repertuaru Jerycho urzeczywistnia wizję żywej tradycji polskiego śpiewu sakralnego owocnie praktykowanego do XIX wieku. (www.jerycho.net)

Bartosz Izbicki – muzykolog i organista. Uczeń ks. prof. Jerzego Pikulika. Od 20 lat zajmuje się polską tradycją chorału, monodii liturgicznej i pieśni nabożnej. W 2013 roku założył zespół Jerycho.

 

Laudario Polonico
czas
mp3
1.
Zacznijcie wargi nasze (z Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP)
2'12
2.
Zdrowaś Panno drzewo płodne
5'55
3.
Zdrowaś cicha oliwo miłości
3'39
4.
Zdrowaś czasu onego
3'40
5.
Nieskończona, najśliczniejsza - instrumentalny
0'55
6.
Angelus ad Virginem
5'12
7.
Salve, sancta parens, omni nevo carens
6'35
8.
Cum autem venissem (Johannes de Quadris)
9'51
9.
Bądź wiesioła Panno czysta (o siedmiu radościach Maryi)
3'31
10.
Witaj Matko uwielbiona (o siedmiu boleściach Maryi)
4'56
11.
Alleluja. Ab arce siderea z prosulą Ait illa sum ancilla (Kraków XV w.)
4'37
12.
Salve thronus Trinitatis (Kras 52, poł. XV w.)
3'31
13.
Christicolis fecunditas (Kras 52, poł. XV w.)
3'38
14.
Tota pulchra es Maria (zapisana przez J. Surzyńskiego w 1908 roku)
3'28
15.
Pod Twoją obronę (tradycja ustna)
5'22