Strona główna
Tomasz Łuc
Rok 2018
CD
Mikroklimat 013

Natchniona poezja XVI wiecznego hiszpańskiego mistyka, św. Jana od Krzyża niesiona muzyką skomponowaną przez Tomasza Łuca.

 

Nie pierwsza to płyta ukazująca się w wydawnictwie Mikroklimat, w której sztuka dawnych wieków łączy się ze współczesnością.

Tym razem budowniczym pomostu łączącego wiek XVI z XXI jest kompozytor, gitarzysta i producent Tomasz Łuc. Specjalizuje się w muzyce filmowej i teatralnej. W roku 2017 został nagrodzony za najlepszy debiut w dziedzinie muzyki filmowej na Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles oraz za muzykę do dwóch spektakli na I edycji festiwalu Teatroteka Fest. w Warszawie.

Płyta Love to wyjątkowa pozycja na polskim rynku muzycznym. Głębokie i poruszające teksty św. Jana od Krzyża zainspirowały kompozytora do sięgnięcia do klasycznych, szlachetnych brzmień instrumentów akustycznych. Kwartet smyczkowy, kontrabas, fortepian, gitara klasyczna, wibrafon i flet z jednej strony, z drugiej zaś egzotycznie, ale jakże pięknie brzmiące instrumenty takie jak duduk, flet ney, oud, bandoneon. Paletę brzmień zamykają instrumenty perkusyjne z różnych stron świata dające kolor i wyjątkową energię nagraniom.

To wszystko zwieńczają niezwykłe głosy solowe. Teksty św. Jana od Krzyża zaśpiewane są przez rodowitych Hiszpanów w języku oryginalnym. Większość utworów śpiewa Curro Piñana – charyzmatyczny wokalista flamenco, obdarzony barwą głosu łączącą tradycyjny śpiew flamenco z liryką. Lorea Aranzasti Pardo dysponuje aksamitnym altem, na co dzień występuje ze swoim jazzowym zespołem. Ostatni utwór na płycie zaśpiewany jest przez Lidię – śpiewaczkę operową, kunsztownie operującą głosem mezzosopranowym.

Użycie w partiach wokalnych oryginalnego języka podyktowane było jego pięknem i siłą ekspresji, przede wszystkim jednak potrzebą zachowania nieprzekształconej przez tłumaczy celności słów poety. Język hiszpański daje też aurę tajemniczości, zaś ekspresja zaklęta w pieśniach powinna być bodźcem dla słuchaczy do sięgnięcia do tłumaczeń poezji św. Jana od Krzyża. Dostępne są między innymi znakomite przekłady autorstwa Stanisława Barańczaka, czy przekłady karmelity Ojca Bernarda Smyraka.

O niezwykłości albumu Love, stanowi dołączona do albumu płyta DVD na której zawarta jest dokumentacja video wszystkich nagranych piosenek, a ostatnia piosenka na płycie pokazana jest w formie w pewnym sensie sfabularyzowanej. Ujęcia z sesji studyjnych oddają ducha nagrań, pokazują emocjonalne zaangażowanie zarówno wokalistów jak i towarzyszących im instrumentalistów.

Tomasz Łuc swoim albumem Love zbudował wiele mostów. Połączył tradycję ze współczesnością, muzykę Zachodu z muzyką Wschodu, wybitnych wokalistów hiszpańskich z czołówką polskich instrumentalistów, muzykę klasyczną z muzyką popularną, słuchaczy z całego świata z poezją św. Jana od Krzyża. Przy całej wadze i doniosłości tekstów, muzyka która je przekazuje, dzięki swojej formie, śpiewności i energii pomaga, a nie dominuje. Muzyka z płyty Love może być kojącą towarzyszką codziennych zajęć kierującą myśli ku sprawom najdonioślejszym.

 

Wykonawcy i realizatorzy:

Curro Piñana – śpiew solowy

Lorea Aranzasti Pardo – śpiew solowy

Lidia – śpiew solowy

Lorea Aranzasti Pardo i Iwona Zasuwa – głosy chóralne

Tomasz Łuc – gitary i syntezatory

Mohammad Rasouli – flet ney

Emmanuel Hovhannisyan – duduk

Kacper Dąbrowski – flet

Klaudiusz Baran – bandoneon

Bartek Pieszka – wibrafon

Mateusz Szemraj – oud, rabab

Jan Aniołek – skrzypce I

Anna Szalińska-Zaziębło – skrzypce II

Magdalena Małecka-Wippich – altówka

Anna Lubiak-Osmycka – wiolonczela

Maciej Szczyciński – kontrabas

Błażej Domański – gitara basowa

Nikola Kołodziejczyk, Łukasz Chrzęszczyk – fortepian

Kuba Pogorzelski – djembe

Robert Siwak, Marcin Lemiszewski – instrumenty perkusyjne

Michał Dąbrówka – perkusja

Amelia Miodowska – aktorka

 

Błażej Domański – realizacja nagrania, mix i mastering

Maciej Pietranik i Remek Zawadzki – asystenci reżysera dźwięku

Nagrania zrealizowano w latach 2015-2017 w Studio 7, Studio Polskiego Radia, Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 

Marcin Drewnowski – montaż video

Vitamina Cinema – koloryzacja

Michał Wiśniowski, Adam Hofman, Maciej Miller, Vladyslav Pogorelyy, Jarosław Szutkowski, Tomasz Łuc – operatorzy kamer, zdjęcia

Szymon Sinoff – mistrz oświetlenia w scenach fabularyzowanych

Mikołaj Miodowski – projekt graficzny albumu

Robert Matera – DVD authoring

The inspired poetry of the 16th-century Spanish mystic St John of the Cross carried by music composed by Tomasz Łuc.
 
It is not the first time when Mikroklimat publishing company presents an album where past and present times meet.
This time the artist who builds bridges between the 16th and 21st centuries is a composer, guitarist and producer Tomasz Łuc. He specializes in film and theatre music. In 2017 he was awarded first prize for the best debut in film music at the Polish Film Festival in Los Angeles and for his music to two theatrical plays at the first edition of the Teatroteka Fest. in Warsaw.
The LOVE album is very special at the Polish music market.
The deep and moving texts of St John of the Cross inspired the composer to reach for the classical, refined sound of acoustic instruments. String quartet, double bass, piano, classical guitar, vibraphone and flute side by side with exotic, creating mysterious atmosphere instruments such as duduk, ney flute, oud, bandoneon. The range of sounds is completed with percussion instruments from all parts of the world that add colour and energy to the recordings.
The sounds of instruments are topped with unusual solo voices. The texts of St John of the Cross are performed in the original language by native Spaniards. Most of the songs are sung by Curro Piñana – a charismatic flamenco singer whose voice timbre is both typical flamenco and lyrical. Lorea Aranzasti Pardo with her velvety alto takes a change from regular performances with her jazz group. The last song on the album is performed by Lidia – an opera singer with her elaborate mezzosoprano singing.
The original Spanish one can hear in the vocal parts was chosen to show its beauty and the power of expression but first of all to preserve the accuracy of the poet’s words untouched by translation. Spanish has a touch of mystery so the expression embodied in the songs should stimulate listeners to read translations of the poetry by St John of the Cross.
What makes this album so exceptional is also a DVD accompanying the CD, with video recordings from the musical sessions. The last song is presented in a kind of fictionalized form. The films from the studio sessions reflect the atmosphere of the recordings. They show how emotionally involved both the singers and the musicians were.
Tomasz Łuc built a lot of bridges with his album LOVE. He made possible the meeting of tradition and modernity, western and eastern music, outstanding Spanish singers and leading Polish and foreign musicians, classical and popular music, listeners from all over the world and the poetry of St John of the Cross.
Due to its form, melodiousness and energy the music does not dominate the words but helps to carry their important message. It can be a soothing companion of our everyday activities, directing our thoughts to the most significant matters.

Performers and recording crew:

Curro Piñana, Lorea Aranzasti Pardo, Lidia – lead vocal
Lorea Aranzasti Pardo, Iwona Zasuwa – backing vocal
Tomasz Łuc – guitar, keyboards
Mohammad Rasouli – ney flute
Emmanuel Hovhannisyan – duduk
Kacper Dąbrowski – flute
Klaudiusz Baran – bandoneon
Bartek Pieszka – vibraphone
Mateusz Szemraj – oud, rabab
Jan Aniołek – violin I
Anna Szalińska-Zaziębło – violin II
Magdalena Małecka-Wippich – viola
Anna Lubiak-Osmycka – cello
Maciej Szczyciński – double bass
Błażej Domański – bass guitar
Nikola Kołodziejczyk, Łukasz Chrzęszczyk – grand piano
Kuba Pogorzelski – djembe
Robert Siwak, Marcin Lemiszewski – percussion
Michał Dąbrówka – drums
Amelia Miodowska – actress

Tomasz Łuc – music, arrangement, production
Błażej Domański – recording, mixing, mastering
Maciej Pietranik – recording assistant
Remek Zawadzki – studio assistant
Recorded in Studio 7, Polish Radio Studio, University of Music Fryderyk Chopin in Warsaw, mixed and mastered at Studio 7 / June 2017

Michał Wiśniowski, Adam Hofman, Maciej Mille, Vladyslaw Pogorelyy, Jarosław Szutkowski, Tomasz Łuc – camera operators
Marcin Drewnowski – montage
Mikołaj Miodowski – album designer
Mikołaj Wiśniowski – cover photos
Michał Wiśniowski, Adam Hofman, Maciej Mille, Vladyslaw Pogorelyy, Jarosław Szutkowski, Tomasz Łuc – photographs
Robert Matera – DVD authoring

Love
czas
mp3
1.
Tras de un amoroso lance
4'52
2.
Que bien se yo la fonte
4'25
3.
Por toda la hermosura
7'30
4.
Llama de amor viva
4'11
5.
Vivo sin vivir en mi
6'49
6.
Sin arrimo y con arrimo
3'58
7.
Super flumina Babylonis
8'33
8.
Noche oscura
13'57