Dodano - 1 stycznia 2023

2 stycznia 2023 koncert kolędowy Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego Więcej
W poniedziałek 2 stycznia o godzinie 18.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie w Alei Solidarności 76A. W ramach nabożeństwa zaśpiewanych zostanie kilka kolęd. Animatorami śpiewu będą chórzystki i chórzyści Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego. Po nabożeństwie odbędzie się koncert kolędowy ZTŚ.