Strona główna

Bornus Consort

Bornus Consort

W roku 1981 mój starszy brat, Marcin Bornus-Szczyciński założył zespół wokalny o nazwie Bornus Consort. Idea zespołu wynikła ze współpracy Marcina z Programem II Polskiego Radia, w szczególności z Ewą Obniską, która dążyła do wskrzeszenia repertuaru Kapeli Rorantystów, zespołu powołanego do śpiewania przez Króla Zygmunta I Starego w roku 1540 i działająca aż do roku 1794. Zespół Bornus Consort przez rok odbywał regularne próby zanim pojawił się w koncertowej przestrzeni publicznej. Wytężona praca ukierunkowana była w początkowym okresie na dzieło barokowego kompozytora polskiego Bartłomieja Pękiela. Zespół Bornus Consort w składzie: Marcin Bornus-Szczyciński śpiewający kontratenorem, Jan Sobolewski – również kontratenor, Marcin Zalewski, Krzysztof Szmyt i Piotr Kusiewicz śpiewający tenorami, Łucjan Sokołowski, Jerzy Bugaj i Stanisław Szczyciński – basy ćwiczył Missa Brevis Pękiela. Potem przyszedł czas na dzieła Wacława z Szamotuł, Cypriana Bazylika, Mikołaja Zieleńskiego i Marcina Mielczewskiego. Bardzo owocna była współpraca Bornus Consort z estońskim zespołem Linnamusikud. Owocem tej współpracy były nagrania dzieł Mikokłaja Zieleńskiego zrealizowane w Estonii i nagrania dzieł Marcina Mielczewskiego zrealizowane w Studio koncertowym Polskiego Radia w Warszawie.

Zapraszam do zapoznania się z imponującym dorobkiem koncertowym zespołu Bornus Consort udokumentowanym w sporej części plakatami z odbytych koncertów. Galerię plakatów można obejrzeć tutaj.

Szczególnie w początkowym okresie swojej działalności zespół odbył wiele tras koncertowych po całej Europie, a nawet był na Festiwalu w Maroko.

Bornus Consort ma w swoim dorobku nagranie wielu płyt CD. Część z tych płyt dostępna jest w Wydawnictwie Mikroklimat i w Wydawnictwie DUX.

Ewolucja zespołu następowała zgodnie z kierunkiem zainteresowań jego lidera, Marcina Bornus-Szczycińskiego. Już od końca XX stulecia szczególne zainteresowanie mojego brata budził chorał gregoriański. Zawiązała się ścisła współpraca z Marcelem Peresem, muzykologiem, śpiewakiem, organistą, kompozytorem, człowiekiem, którego badania muzykologiczne wskazały możliwe sposoby wykonywania chorału gregoriańskiego w dawnych wiekach. Na skutek reformy solesmianskiej, niewątpliwie wiele cech dawnego wykonawstwa chorału zagubiło się. Ich ślady zachowały się jednak w dawnych notacjach, w traktatach średniowiecznych. Wskrzeszenie ducha dawnego brzmienia chorału w oparciu o badania muzykologiczne i sięganie do obecnej jeszcze w szczątkowej formie tradycji wykonawczej sprzed reformy chorału na początku wieku XX, doprowadziło do ciekawych wniosków i połączenia sposobów wykonania chorału z tradycją muzyki greckiej i w ogóle muzyki Wschodu, skąd chorał do nas przyszedł. Poszukiwania sposobów wykonania chorału wzbudziły wiele kontrowersji w świecie specjalistów od tej muzyki. Odpowiedzi na wiele pytań nie są oczywiste i jest to niezmiernie ciekawa przestrzeń do poszukiwań muzycznych, tym bardziej uzasadnionych, że śpiew gregoriański wciąż jest wedle współczesnego kościelnego prawa głównym śpiewem kościoła katolickiego.

W 2021 roku zespół Bornus Consort, jak również całe środowisko muzyki dawnej poniosło dotkliwą stratę. Na coronawirusa zmarł wybitny kantor, tenor, świętej pamięci Robert Pożarski. Mimo tej straty zespół Bornus Consort kontynuuje swoją działalność.

Programy koncertowe będące w aktualnej ofercie zespołu to: