Strona główna

Kantata Reformacyjna

Utwór w formie oratoryjnej na chór, orkiestrę, sekcję rytmiczną i solistów napisany na 500-lecie Reformacji

Słowo od kompozytora

Kantata Reformacyjna napisana została w 2017 roku, 500 lat po Reformacji, dla upamiętnienia jubileuszu tego wydarzenia.

Pomysłodawcami stworzenia Kantaty byli Ewa Jóźwiak i Władysław Scholl, działacze Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Oni to organizowali od kilku lat nabożeństwa ekumeniczne, wspólną modlitwę ludzi różnych wyznań i kościołów. Osnowę muzyczną i teologiczną jednego z tych modlitewnych spotkań stanowiło wykonanie obszernych fragmentów mojej kompozycji – cyklu pieśni na chór i orkiestrę zatytułowanego “14 Encyklik”. Jest to utwór, którego tekst stanowią cytaty z Pisma Świętego, na których św. Jan Paweł II budował rozważania w swoich encyklikach. Forma muzycznego przekazu najważniejszych myśli teologicznych papieża Polaka przypadła do gustu uczestnikom modlitwy i wtedy narodził się pomysł uświetnienia 500 lecia Reformacji wykonaniem utworu napisanego  specjalnie dla uczczenia Jubileuszu. Podjąłem się tego zadania i zaprosiłem Jacka Cygana do uczestniczenia w projekcie i napisania tekstu Kantaty.

Z wielu rozmów, lektur i przemyśleń wykluwała się artystyczna forma Kantaty. Jacek Cygan nadał jej roboczy tytuł Słowo i ludzie. Słowo – twórca tekstu nawiązuje do głównych idei reformatorów, do podkreślenia wagi ciągłego korzystania z mądrości i boskiego działania Pisma Świętego, do mocy i bezwarunkowości Łaski Bożej, do mocnego i praktycznego oparcia zasad życia na nauczaniu Jezusa Chrystusa. Ludzie – dla lepszego poznania idei i historii Reformacji Jacek Cygan kreśli sylwetki ludzi Reformację tworzących, zwracając uwagę na ich osobowości i emocje towarzyszące ich działaniom. 

Tak doszło do powstania Kantaty Reformacyjnej, dzieła tworzonego we wspólnej pracy ewangelików i katolików realizujących w praktyce idee ekumeniczne i zalecenie Chrystusowe “aby wszyscy byli jedno”. 

Zawartość merytoryczna tekstu Kantaty umożliwia lepsze poznanie, które z kolei jest drogą do wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Dwie ostatnie części Kantaty są jej kulminacją. Część przedostatnia Aby wszyscy byli jedno jest przypomnieniem nakazu Jezusa Chrystusa byśmy dołożyli wszelkich starań aby żyć w zgodzie mimo różnic między nami na każdej płaszczyźnie życia. Wreszcie ostatnia część Kantaty Deo Gloria! jest hymnem pochwalnym dla naszego wspólnego Boga. Hymnem, który powinien łączyć nasze serca mimo wszystkiego, co wciąż jeszcze nas dzieli.

Odbyte koncerty Kantaty Reformacyjnej

 • 2017-10-28 premiera Kantaty Reformacyjnej.
  W wykonaniu wzięli udział:
  – chór i orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fr. Chopina pod batutą Sławka A. Wróblewskiego
  – zespól wokalny ProModern w składzie: Łucja Szablewska, Ewa Puchalska, Ewelina Rzezińska, Andrzej Marusiak, Krzysztof Chalimoniuk, Piotr Pieron
  – soliści wokaliści: Paulina Pytlak, Paweł Szczyciński, Piotr Zubek
  – sekcja rytmiczna PSM plus kompozytor na fortepianie i pianie Rhodes
  – Andrzej Seweryn jako narrator
  – Damian Skowroński – improwizacje organowe na tematy z Kantaty
  Wykonanie zostało zarejestrowane przez Program 2 TVP. Można je w całości obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=HvvavtvQ0IM
 • 2018-07-08 wykonanie Kantaty w składzie kameralnym w ramach pleneru artystycznego we wsi Rodowo
  Kantatę wykonał kwartet wokalny w składzie: Barbara Sobolewska, Renata Ryszkowska, Jan Sobolewski i kompozytor Stanisław Szczyciński, który wykonał również akompaniament na fortepianie elektronicznym.
  Bez uszczerbku dla zawartości Kantaty możliwe jest zaprezentowanie jej właśnie w takim kameralnym składzie.
 • 2018-09-29 kościół ewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.
  W wykonaniu wzięli udział:
  – chór i orkiestra Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mateusza Walacha
  – soliści: Beata Bednarz, Joanna Smajdor, Tomasz Lorek
  – recytator: Tomasz Lorek
  – improwizacje organowe wykonał Michał Botor
 • 2018-10-26 wykonanie Kantaty w Kościele Pokoju w Świdnicy
  W wykonaniu wzięli udział:
  – chór Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego pod dyrekcją kompozytora
  – orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu przygotowana przez Małgorzatę Sapiecha-Muzioł
  – soliści wokaliści: Barbara Sobolewska, Tomasz Lorek, Paweł Szczyciński
  – sekcja rytmiczna w składzie: Michał Lamza, Szymon Linette, Jan Pentz, Stanisław Szczyciński
  – narrator: Jacek Cygan
  – improwizacje organowe: Maciej i Zuzanna Bator
 • 2019-10-30 kościół ewangelicki w Bielsku-Białej
  W wykonaniu wzięli udział:
  – Bielski Chór Kameralny przygotowany przez Beatę Borowską
  – orkiestra kameralna pod dyrekcją Mateusza Walacha
  – soliści: Beata Bednarz, Joanna Smajdor, Tomasz Lorek
  – sekcja rytmiczna pod kierownictwem kompozytora
  – narrator: Jacek Cygan

Nagranie Modlitwy porannej z Kantaty Reformacyjnej w wykonaniu Pawła Szczycińskiego można posłuchać tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=mgf7Y6H5bXg