Strona główna
Rok 2013
CD
Mikroklimat 010

“Chwalebna Droga Krzyżowa” – cykl pieśni na chór, głosy solowe i instrumenty perkusyjne powstała z inspiracji obrazami Drogi Krzyżowej z kościoła w Zalesiu Górnym pędzla Leszka Zadrąga. Tekstami pieśni są cytaty z Pisma Świętego umieszczone na obrazach. Kierują one myśli w stronę chwalebnego wymiaru Drogi Krzyżowej jako drogi prowadzącej ku Zmartwychwstaniu.

Potrzebujemy spojrzenia na cierpienie przez pryzmat przyszłego zwycięstwa, mocy zbawczej potężniejszej niż śmierć. Postrzegamy wtedy nie tylko sam upadek pod ciężarem krzyża, ale i moc podniesienia z upadku. Słowa Chrystusa “nie płaczcie nade mną” nabierają nowego sensu.
Takie spojrzenie na Drogę Krzyżową to próba syntezy myśli teologicznej Wschodu i Zachodu. Ten ekumeniczny kierunek myślenia i głębia cytatów biblijnych dały mi bodziec do odwołania się do różnych nurtów muzyki chrześcijańskiej. W moich pieśniach można doszukać się inspiracji chorałem gregoriańskim, muzyką bizantyjską, prawosławną, śpiewami ludowymi, hymnami protestanckimi, a nawet kanonami z Taize.
Oby “Chwalebna Droga Krzyżowa” służyła ku pokrzepieniu serc!

Stanisław Szczyciński

wykonawcy:

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka
soliści:
Katarzyna Enemuo – śpiew solowy przy stacjach
Marcin Bornus-Szczyciński – śpiew tytułów stacji
Robert Siwak – instrumenty perkusyjne
Robert Pożarski – tenor (6, 24, 30, 46) i solo w “Wielbimy Cię”
Marta Banasiak – alt (24)
Stanisław Szczyciński – bas (3, 24) – kompozytor całości muzyki

Nagranie zrealizowano 22.02.2013 r. w kościele NMP Matki Odkupiciela w Gdańsku

Wydany został album z nutami Chwalebnej Drogi Krzyżowej i reprodukcjami obrazów będących inspiracją dla stacji muzycznych. Nuty dostępne są w wydawnictwie Triangiel – www.triangiel.com

[/expand]

 

 • Stacja I – Skazany, osamotniony
  • Oto nadchodzi godzina
  • Ecce venit hora
 • Stacja II – Ucałowanie krzyża
  • Przyjdźcie do mnie
  • Venite ad me
 • Stacja III – Podniesienie z upadku
  • Zewsząd cierpienia znosimy
  • In omnibus
 • Stacja IV – Spotkanie dwóch miłości
  • Błogosławiona jesteś
  • Et beata
 • Stacja V – Powołanie
  • Dobrze uczyniliście biorąc udział
  • Verumtamen bene fecistis
 • Stacja VI – Prawdziwy obraz
  • My wszyscy
  • Nos vero omnes
 • Stacja VII – Moc powstawania
  • Moc w słabości się doskonali
  • Nam virtus
 • Stacja VIII – Nie płaczcie nade mną
  • Bo smutek, który jest z Boga
  • Quae enim
 • Stacja IX – Łaska wytrwania
  • Dlatego to nie poddajemy się
  • Propter quod non deficimus
 • Stacja X – Ogołocony
  • On istniejąc w postaci Bożej
  • Qui cum in forma Dei esset
 • Stacja XI – Miłość ukrzyżowana
  • A ja, gdy zostanę wywyższony
  • Et ego si exaltatus
 • Stacja XII – Śmierć pokonana
  • Terra tremuit – solo bęben daf
  • Zaprawdę, powiadam wam
  • Amen, amen, dico vobis
 • Stacja XIII – Oddany Matce
  • Dokąd odszedł twój umiłowany
  • Quo abiit dilectus tuus
 • Stacja XIV – Cisza otchłani
  • Ja śpię, lecz serce me czuwa
  • Ego dormio
 • Stacja XV – Droga do Emaus
  • I mówili nawzajem do siebie
  • Et dixerunt
  • Zostań z nami, Panie!