Strona główna

Chorał gregoriański

Chorał gregoriański w wykonaniu zespołu Bornus Consort

Zespół Bornus Consort, śpiewając intensywnie od lat dziewięćdziesiątych chorał gregoriański, zebrał dużo doświadczeń w funkcjonowaniu tej muzyki.

Najlepszą formą wykonywania chorału jest wplecenie tej muzyki w liturgię. Bardzo dobrze funkcjonuje chorał w liturgii posoborowej, choć w liturgii trydenckiej nabiera jeszcze większego znaczenia.

Niesamowitym zjawiskiem jest to, że wspaniała muzyka, inna na każdy dzień roku, jest gotowa i tylko czeka na jej wykorzystanie w modlitwie. Oczywiście zespołowi Bornus Consort zdarza się wykonywać chorał w formie koncertowej, lub wykonywać chorałowe utwory dobrane według innego klucza niż śpiewy przeznaczone na dany dzień roku. Chorał gregoriański jest muzyką bardzo uniwersalną. Ciekawym zabiegiem, stosowanym przez Marcina Bornusa-Szczycińskiego jest podłożenie polskiego biblijnego tłumaczenia pod melodie chorałowe, które z reguły wykonywane są po łacinie. Daje to jeszcze żywszy kontakt ze Słowem Bożym przekazywanym słuchaczom w tej muzycznej formie.

Typowym dla zespołu Bornus Consort ustawieniem jest śpiew wykonany z boku ołtarza, z jednego wspólnego pulpitu na którym znajduje się średniowieczny zapis chorałowych melodii.

Sposób śpiewania chorału przez Bornus Consort nawiązuje do źródeł pochodzenia chorału, czerpie ze skal greckich, ze sposobów rytmizowania chorału zaczerpniętych z średniowiecznych traktatów, z żywej tradycji w największym stopniu zachowanej na terenach wiejskich. Chorał tak potraktowany jest muzyką pełną emocji, napięć, brzmień nieoczywistych dla naszego europejskiego ucha.

Programy najdawniejsze zespołu Bornus Consort

Poza muzyką stricte liturgiczną Bornus Consort ma przygotowane programy muzyki średniowiecznej składające się z hymnów, sekwencji i innych śpiewów.

Najczęściej używanym programem jest program o Świętych Polskich.

Programy wielogłosowe zespołu Bornus Consort

Najczęściej wykonywanym programem wielogłosowym są pieśni Cypriana Bazylika. Pieśni te nagrane zostały na płytę CD dzięki współpracy Wydawnictwa Multikulti i Wydawnictwa DUX. Wykonanie pieśni Bazylika przez zespół Bornus Consort cechuje się znakomitym wyeksponowaniem tekstów pieśni. Zespół zdecydował o zaprezentowaniu pieśni w całości, bez cięć tekstowych. Daje to możliwość przeżycia fascynujących, długich opowieści i rozwijaniu niebanalnych myśli teologicznych zawartych w tekstach pieśni Cypriana Bazylika.

Zespół Bornus Consort współpracuje z kameralnym zespołem smyczkowym Camerata Vistula. Wspólnie z tym zespołem Bornus Consort przygotował koncert kolęd zaaranżowanych na sposób klasyczny przez Jerzego Dobrzańskiego. Sięga też do repertuaru muzyki polskiej czasów późniejszych, jak na przykład utwory Antoniego Sztolpe.

Galeria plakatów