Dodano - 11 listopada 2017

4 czerwca 2017 chór Jana Pawła II śpiewa 14 Encyklik w Lublinie Więcej

Chór Jana Pawła II pod dyrekcją Zofii Borkowskiej wykonał pięć z 14 Encyklik na koncercie w Lublinie. Chórowi towarzyszyła kameralna orkiestra i sekcja z udziałem kompozytora, Stanisława Szczycińskiego