Dodano - 4 października 2019

25 września 2019 Jerycho z programem Bogarodzica continuo w Białymstoku