Dodano - 24 grudnia 2021

24 grudnia 2021 Pasterka na Dewajtis Więcej
W kościele pokamedulskim w Lasku Bielańskim w Warszawie o godzinie 24.00 odbędzie się Pasterka, na której zaśpiewają śpiewacy między innymi z zespołu Bornus Consort. W oprawie muzycznej weźmie też udział zespół instrumentów dętych pod kierunkiem Krzysztofa Tomaszewskiego.